N-(4-ethoxyphenyl)-1-phenylethanimine

CAS号:

20768-50-7

分子式:C16H17NO

  •   百科  
  • 供应商
  • 上游百科

    苯乙酮